Polityka prywatności

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Paulina Najdzińska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Radcy Prawnego Paulina Najdzińska, ul. prof. dr Mieczysława Michałowicza 12, 43-300 Bielsko-Biała, NIP 7543240048 oraz numer REGON 384493752, dalej Administrator.
 2. Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających z serwisu oraz z fanpage’a Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( dalej: RODO).
 3. Dane osobowe podawane za pomocą serwisu i fanpage’a są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób.
 4. Działanie fanpage’a jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka w rozdziale zasady dotyczące danych, umieszczone na stronie facebook.com/about/privacy/update. Wszelkie informacje zawarte na profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.
 5. Administrator administruje danymi pochodzącymi z fanpage’a tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez Administratora działalności oraz treści przez niego udostępnionych.
 6. Serwis najdzinska-kryczka.pl realizuje funkcje pozyskiwania informacji o osobach korzystających z serwisu i ich zachowaniu poprzez:
  1. zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”),
  2. rejestrowanie logowań i logów na serwerach utrzymywanych przez Administratora.
 7. Administrator administruje również danymi osobowymi zawartymi w korespondencji elektronicznej przekazanej za pośrednictwem poczty elektronicznej tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję oraz komunikacji biznesowej w ramach prowadzonej przez Kancelarię działalności.

§ 2
CELE PRZETWARZANIA

 1. Dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami fanpage’a zostają przetwarzane przez Administratora tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność. Aktywność związana z korzystaniem z fanpage’a nie będzie archiwizowana poza serwisem Facebook.
 2. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej zostają przetwarzane przez Administratora na potrzeby odpowiedzi na skierowaną korespondencję.
 3. Administrator może przetwarzać dane osobowe również w celu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora.

§3
ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na kierowane do Administratora zapytania. Brak zgody uniemożliwia udzielenie odpowiedzi na skierowane do Administratora zapytania.
 2. Poprzez funkcjonowanie fanpage’a Administrator zbiera i przetwarza następujące rodzaje danych osobowych:
  1. identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko, które nie jest przez Administratora w jakikolwiek sposób weryfikowany w celu potwierdzenia prawdziwości danych),
  2. zdjęcie profilowe (dzięki niemu w niektórych przypadkach Administrator może poznać Pana/Pani wizerunek),
  3. inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpage- użytkownik. Umieszczanie zdjęć pod postami jest z Pana/Pani strony dobrowolne,
  4. treść Pana/Pani komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger (dzięki niej możemy dowiedzieć się o Pana/Pani adresie e-mail, numerze telefonu oraz treści opisu, który Pan/Pani zawarliście w związku z okolicznościami kierowanej do Administratora korespondencji).
 3. Poprzez odpowiedź na skierowaną korespondencję elektroniczną za pomocą poczty elektronicznej Administrator zbiera i przetwarza wszelkie dane osobowe zawarte przez kierującego korespondencję w tejże korespondencji.

§4
PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZNIA

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Skierowanie do Administratora korespondencji elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych przez Pana/Panią w tejże korespondencji -art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody może uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na skierowaną do Administratora korespondencję elektroniczną. Jeżeli nie wyraża Pan/Pani zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych prosimy o skierowanie wiadomości elektronicznej nie zawierającej takich danych lub ich zanonimizowanie. Kierując do nas zapytanie w wiadomości prywatnej i/lub komentując nasze wpisy wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych z fanpage’a jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane Administratorowi na podstawie udzielonej zgody. Jeżeli Pan/Pani jako użytkownik fanpage’a wyrazi chęć na skorzystanie z usług Administratora i wyrazi Pan/ Pani chęć zawarcia współpracy i ustalenia jej warunków podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych będzie wówczas art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W celu zapewnienia zgodności przetwarzania z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Administratora podstawą prawną przetwarzania jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa, w tym m.in. przepisy RODO nakładające na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes, w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z przepisów prawa i wewnętrznych regulacji.

§5
PRAWO WYCOFANIA ZGODY

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili użytkownik może tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli użytkownik chciałby cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy skontaktować się z Administratorem listownie na adres: ul. 1 Maja 30A/207, 45-355 Opole lub za pomocą adresu-email: kancelaria@najdzińska-kryczka.pl
 3. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie ma wpływu na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

§6
ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§7
ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników mogą zostać przekazane podmiotom, z którymi współpracujemy w celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą serwisu tj. podmiotom świadczącym usługi z zakresu IT oraz operatorowi hostingowemu.

§8
PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Administrator  nie przekazuje poza Europejski Obszar Gospodarczy danych osobowych użytkowników.

§9
CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku informacji, które Administrator posiada w ramach udostępnionych przez Pana/Panią komentarzy na fanpage’u, będą one dostępne na serwisie do czasu usunięcia ich przez autora. W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie.
 2. Pana/Pani dane osobowe gromadzone przez Facebook tj. historia
  wpisów, historia aktywności w aplikacji Messenger, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem Facebooka’
 3. Dane osobowe zawarte w korespondencji elektronicznej przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej będą przetwarzane przez okres trwania komunikacji biznesowej w ramach prowadzonej przez nas działalności, jednakże nie dłużej niż 3 lata.
 4. W przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu.

§10
INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis najdzinska-kryczka.pl korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne. Dane te stanowią w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania z Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Pliki Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt z nami na adres mailowy: kancelaria@najdzinska-kryczka.pl
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator hostingowy Administratora.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  1. zapewnianie bezpieczeństwa — pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z panelu klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
  2. wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
  3. stan sesji — w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
  4. utrzymanie stanu sesji — jeżeli klient loguje się do swojego panelu, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie loginu i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
  5. tworzenie statystyk — pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci;
 1. Co ważne, wiele plików cookies ma dla nas charakter zanonimizowany — bez dodatkowych informacji, na ich podstawie nie jesteśmy w stanie zidentyfikować Pana/Pani tożsamości.
 2. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.
 3. W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

§11
LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisu oraz w celu zapewnienia możliwie najlepszej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 1. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół http lub https
  4. informacje o błędach, które nastąpiły przy realizacji transakcji http lub https
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. informacje o adresie IP.
 2. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

§12
UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 1. Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik serwisu posiada prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych;
  2. sprostowania danych osobowych;
  3. usunięcia danych osobowych;
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  6. przenoszenia danych osobowych.
 1. Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 2. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 3. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  1. istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
  2. istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 1. Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 2. Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio do Administratora listownie na adres: ul. 1 Maja 30A/207, 45-355 Opole lub za pomocą adresu-email: kancelaria@najdzińska-kryczka.pl

§13
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§14
UWAGI KOŃCOWE

 1. Serwis najdzinska-kryczka.pl może zawierać odnośniki do innych serwisów internetowych niebędących własnością lub nieadministrowanych przez Administratora. W takim przypadku Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ich zawartość i dostęp do nich. Wszelkie łącza do innych stron podane są wyłącznie dla wygody serwisu. Administrator zaleca, by po przejściu na inne strony, osoba korzystająca zapoznała się z polityką prywatności tam ustanowioną.
 2. Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych w serwisie można kierować do Administratora listownie na adres: ul. 1 Maja 30A/207, 45-355 Opole lub za pomocą adresu-email: kancelaria@najdzińska-kryczka.pl
 3. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną.
 5. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 01.10.2019 r.