Zespół

Poznaj nasz zespół

Paulina Najdzińska

Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych, Mediator

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i negocjacji biznesowych. Od lat wspiera podmioty gospodarcze w obsłudze prawnej oraz budowaniu skutecznych mechanizmów bezpieczeństwa danych osobowych i informacji poufnych. Posiada bogate doświadczenie zawodowe w tworzeniu projektów umów gospodarczych i opiniowaniu już istniejących. Na każdym etapie redagowania, analizowania oraz negocjowania umów dąży do wprowadzania optymalnych rozwiązań i minimalizacji ryzyka prawnego. Doradza oraz wspiera w nawiązywaniu i realizacji współpracy biznesowej z kontrahentami. W swojej działalności zawsze stawia na pierwszym miejscu bezpieczeństwo prawne klienta. Świadczy kompleksowe wsparcie prawne zarówno w stosunkach handlowych jak i w relacjach z pracownikami. Działalność prawniczą realizuje nie tylko poprzez reprezentowanie klientów na drodze sądowej, ale również w ramach alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Jako Mediator Sądowy dąży do osiągnięcia satysfakcjonujących rozwiązań dla klienta. Swoją misję opiera na budowaniu świadomości bezpieczeństwa prawnego oraz indywidualnym podejściu do każdej sprawy. Z zaangażowaniem edukuje i wspiera zarówno pracowników, jak i kadrę zarządzającą. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w renomowanych przedsiębiorstwach korporacyjnych. Skutecznie monitoruje przestrzeganie procedur bezpieczeństwa oraz sprawuje nadzór nad pojawiającymi się ryzykami w tym obszarze. Ukończyła wyższe studia prawnicze i odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu, gdzie po pozytywnym złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskała uprawnienia do wykonywania zawodu radcy prawnego. Stale poszerza swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach, konferencjach i warsztatach.

Justyna Kryczka

Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych, Mediator

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczy pomoc prawną dla spółek prawa handlowego, a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zastępuje Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również przed organami administracji publicznej. Jej celem zawodowym jest praca jako prawnik w środowisku pełnym wyzwań. Ma duże doświadczenie w obsłudze klienta, a do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny. Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rodzinnych. Pomaga neutralizować konflikty wykorzystując przy tym swoje umiejętności mediatora i dąży do osiągniecia satysfakcjonujących rozwiązań dla klienta. Doradza, wspiera i ustala z klientem strategię w trudnych sprawach rodzinnych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Opolu oraz w latach 2018-2020 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zarówno w organach administracji publicznej, jak i w renomowanych kancelariach radcowskich oraz adwokackich na terenie miasta Opola, w których działalność skoncentrowana była przede wszystkim na obsłudze klientów biznesowych. Dodatkowo aktywnie realizuje się w roli trenera z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z tego zakresu oraz posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach pod kątem sprawdzenia systemu ochrony danych osobowych. Podczas swoich dotychczasowych sukcesów zawodowych nabyła zdolności interpersonalne i komunikacyjne, które na co dzień wykorzystuje w relacjach z klientami.

Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego oraz prawa rodzinnego i opiekuńczego. Świadczy pomoc prawną dla spółek prawa handlowego, a także dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Zastępuje Klientów przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, jak również przed organami administracji publicznej. Jej celem zawodowym jest praca jako prawnik w środowisku pełnym wyzwań. Ma duże doświadczenie w obsłudze klienta, a do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny. Posiada bogate doświadczenie w rozwiązywaniu konfliktów interpersonalnych, ze szczególnym uwzględnieniem konfliktów rodzinnych. Pomaga neutralizować konflikty wykorzystując przy tym swoje umiejętności mediatora i dąży do osiągniecia satysfakcjonujących rozwiązań dla klienta. Doradza, wspiera i ustala z klientem strategię w trudnych sprawach rodzinnych. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji w Opolu oraz w latach 2018-2020 odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie zarówno w organach administracji publicznej, jak i w renomowanych kancelariach radcowskich oraz adwokackich na terenie miasta Opola, w których działalność skoncentrowana była przede wszystkim na obsłudze klientów biznesowych. Dodatkowo aktywnie realizuje się w roli trenera z zakresu ochrony danych osobowych. Ukończyła liczne kursy i warsztaty z tego zakresu oraz posiada doświadczenie w zakresie przeprowadzania audytów w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach pod kątem sprawdzenia systemu ochrony danych osobowych. Podczas swoich dotychczasowych sukcesów zawodowych nabyła zdolności interpersonalne i komunikacyjne, które na co dzień wykorzystuje w relacjach z klientami.

Justyna Kryczka

Radca prawny, Inspektor Ochrony Danych, Mediator

Kontakt

Radca Prawny
Paulina Najdzińska

Radca prawny
Justyna Kryczka

Lokalizacja